Gävle-Dala Enduro Cup

 

SMK Dalas tävling är avklarad och resultat och sammanställning finns att hämta på denna sida.

Nästa lördag 27/7 kör vi finalen i årets Sommar cup i Hofors, vi kommer att köra denna deltävling som Typ1 mixad lika som vi kör på vinter cupen. Alla klasser utom Ungdom kör två olika sträckor/varv.
Sedan avslutar vi årets Sommar cup med en gemensam prisutdelning för alla klasser.

Tävlingen kommer att köras vid SMK Hofors crossbana som ligger några Km utanför Hofors vid E16 mot Gävle.


Anmälan är öppen för samtliga tävlingar som återstår i årets Sommar cup.
Tryck på arrangör/datum i listan nedan för att komma till Svemo TA och anmäla sig och välja startnummer, man måste även betala startavgiften för att anmälan skall godtas.

Vid ankomst till tävlingsplatsen skall alla gå till BESIKTNING med MC samt transponder, det kommer även att bli stickprov på ljud.

Anmälan och betalning sker på Svemo TA inför varje deltävling, senast 19:00 kvällen före tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Har ni inte anmält er och betalat i tid så kommer vi att ta ut en efteranmälnings avgift på 100 Kr.

 Det blir sex deltävlingar i år, alla utom finalen kommer att köras på torsdagar med första start kl 18:30 för ungdom och 19:30 övriga klasser.
Finalen i Hofors kommer att köras på en lördag start U 10:30 övriga 12:00.
                                  

 

 R

 
Tävlingsdagar: Sommarcupen 2019

Arrangör                 Datum             Tilläggsregler               Resultat
Skutskärs MS          20190502           Skutskär                     Skutskär
Folkare MK             20190516           Folkare                       Folkare
Ludvika MS            20190523            Ludvika                      Ludvika
Bollnäs MK             20190627            Bollnäs                      Bollnäs
Fagersta-Norberg   20190711            FNE
                        INSTÄLLD
SMK Dala               20190718            Dala                            Dala
SMK Hofors            20190727            Hofors

               

Nummerserier är som följer: UE1=1-49, UE0=50-99, Senior/Elit=100-199, Junior=200-299, Bredd=300-499, Motion -50=500-599, Motion+50 600-699 Tjej=800-899.
Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler
er.
Motion-50 t.o.m det år man fyller 49
Motion 50+ f.o.m det år man fyller 50

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Inbjudan och tilläggsregler för
 Gävle-Dala Sommar Enduro Cup 2019

Tävlingsform Nationell tävling Enduro Typ 2 .  Endurolicens är ett krav.
Tävlingarna kommer att köras som varvlopp utan uppehåll mellan varven. Vi skall köra med AMB/Mylaps transpondrar, som varje förare får hålla med själva. Transpondern är personlig och kan endast användas av en förare/tävlingsdag.
Cup samordnare K-G ”Skalle”Kvarnström
Supervisor Tävlingarna körs utan supervisor.
Tävlingsledare, Säkerhetschef samt Miljöansvarig anges på respektives klubbs tilläggsregler.
Klasser Elit/Senior (Förare med licensklass Elit eller Senior), Junior, Ungdom E0, Ungdom E1, Tjej, Bredd, Motion -50 och Motion 50+ (i motions klasserna får endast förare med senior licens köra).
Tävlingsträcka Elit och Junior ca 1,5 tim, Bredd och Tjej ca 1tim 15 min, Motion, och Ungdom ca 45 minuter. Antal varv kommer att meddelas på förarsammanträdet. Alla kommer att flaggas av när förste Elit eller Junior förare går i mål. Respittid 30 min 
I ungdom flaggas alla av när förste förare går i mål. Maxtid 60 min.
Tävlingarna kommer att köras på vardagskvällar utom finalen som körs en lördag.
Starttid Ungdomsklasser kl. 18.30. Övriga kl. 19.30.
 I finalen startar Ungdom 10:30 övriga klasser 12:00
Förarsammanträde kommer att hållas 15 min. före respektive start.
Startordning 1 ~ var femte sekund .
Anmälan: Anmälan och betalning sker på Svemo TA inför varje deltävling, senast 19:00 kvällen före tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Deltävlingar 7 st.
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat : Vid 7 deltävlingar räknas dom 6 bästa resultaten. Vid 6 deltävlingar eller färre räknas alla tävlingarna.
Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar osv.
Skulle förarna inte heller enligt detta kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från näst sista tävlingen osv.
Resultat Minst 1 varv skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet www.vintercupen.com
Priser Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst två deltävlingar. Alla priser delas ut vid finalen.
Startavgift: E/S, J, T, B, M. 300:-   Ungdomsklasser 200:-   Startavgiften betalas via Svemo TA
Utrustning  Enligt enduroreglementet
Fordon  Behöver ej vara registrerat
Service Av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas
Alla Mc kommer att besiktas och en tredjedel kommer att ljudmätas.
Upplysningar
 Skalle Kvarnström 070-5372308
Avlysning: Om tävlingen blir inställd så meddelas det på hemsidan så snart som möjligt.
Internet  www.vintercupen.com
Email skalle1951@gmail.com

Internet http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308

Totalresutat efter senaste tävlingenCopyright © 2016 hillman.dk