Gävle-Dala Enduro Cup

 

Inställda tävlingar p.g.a pandemin.

De fyra första deltävlingarna har vi beslutat att ställa in då Svemo har utfärdat tävlingsförbud tillsvidare. Även Bollnäs ställer in sin deltävling.
En arrangör har sökt om tillstånd att få köra i februari (man kan ansöka om tillstånd hos smittskydds ansvariga i länet att få köra), vi får se hur det går.

Nu har vintern kommit, men det gäller tillsvidare tävlingsförbud så vi avvaktar och ser hur det utveckal sig med pandemin.


Nu har vi fått Tillägsreglerna för Vintercupen godkända, och dom finns att läsa längre ner på denna sida, vi kommer dessutom att skriva tillägsregler för varje deltävling där vi också kommer att skriva vad som gäller för Corona restriktioner vid tävlingen samt en vägbeskrivning.
Ni kan redan nu gå in på Svemo TA och reservera ett startnummer som gäller alla deltävlingarna.
Anmälan till tävlingarna kommer att öppnas senare.

Nummerserier:
Ungdom E1 1-49, Ungdom E0 50-99, Senior/Elit=100-199, Junior=200-299, Bredd=300-499, Motion -50=500-599, Motion+50 600-699 Dam=800-899
.
Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler
er.
Motion-50 t.o.m det år man fyller 49
Motion 50+ f.o.m det år man fyller 50

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Tävlingsdatum                       Arrangör                       TR                        Resultat

14/2 2021                        Ludvika MS
21/2 2021                        SMK Dala
13/3 2021                        FMCK Falun  

Inbjudan och tilläggsregler för
 Gävle-Dala Vinter Enduro Cup 2021

Tävlingsform Nationell tävling Enduro Typ 1 mixad. Endurolicens är ett krav. Inget körkort krävs.
Cup samordnare K-G ”Skalle” Kvarnström
Tävlingarna körs utan supervisor
Tävlingsledare, Säkerhetschef samt Miljöansvarig anges på respektives klubbs tilläggsregler.
Transponder Tävlingarna kommer att köras med AMB transponder, som var och en får tillhandahålla själv. Transpondern är personlig och kan bara användas av en förare varje tävlingsdag.
Klasser: Senior/Elit
,
(Förare med licensklass: Senior, Elit) Junior, Bredd, Ungdom E0, Ungdom E1,, Motion-50, Motion 50+ och Dam.
Anmälan Anmälan och betalning sker på Svemo TA inför varje deltävling, senast 19:00 kvällen före tävling, startnummer behålls igenom hela cupen. (Även återbud samt återbetalning av startavgift hanteras på Svemo TA.)
Körtid
Senior/Elit ca 1tim 45 min, Junior ca 1tim 45 min, Bredd ca 1tim 30 min, Motion och Dam och Ungdom ca 1 tim
Tävlingen kommer att köras med en sträcka i taget med tillfälle till service mellan sträckorna, det kommer att finnas en maxtid i alla klasser.
Maxtid: Senior/Elit/Junior och 1tim 45 min, Bredd 1tim 30min, Motion och Dam 1 tim 15 min, Ungdom 1 tim. (detta är alltså tiden man har på sig att komma till start på sista sträckan)

Det kommer att bestämmas antal sträckor på tävlingsdagen.
Kompletterande regler PM och vägbeskrivning kommer inför varje tävling att läggas på hemsidan.

Starttid Ungdomsklasser kl. 9:30. Motion och Dam kl. 10:45. Senior/Elit och Junior och Bredd ca 12:15.
Förarsammanträde 15 minuter före respektive start.
Startordning 1 ungefär var femte sekund vid första start.
Resultat Minst 1 sträcka skall fullföljas för att komma med i resultatlistan.
Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet
http://www.vintercupen.com/
Protest mot delresultat skall meddelas cupsamordnaren
skalle1951@gmail.com senast 48 tim efter tävlingen. Vid sista deltävlingen är protesttiden 30 min efter att resultatlistan blivit anslagen.
På grund av tidsbrist godtages inga efteranmälningar på tävlingsdagen. Anmälan senast 19:00 kvällen före tävlingarna.
Deltävlingar 8 st.
Köldgräns
Se SR 4.14
Tävlingens eventuella avlysande:
Meddelas senast kl. 18:00 kvällen före tävlingen på http://www.vintercupen.com.  Om det finns för risk avlysning beroende på för stark kyla tävlingsdagen meddelas detta senast kl. 18:00 kvällen innan tävling. Slutligt besked lämnas kl. 08:00 på tävlingsdagen”.
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat Vid 8 eller 7 deltävlingar räknas dom 6 bästa resultaten. Vid 6 deltävlingar räknas de 5 bästa.
Vid 5 eller färre deltävlingar så räknas alla.
Vid lika poäng räknas antal 1.a platser därefter 2.a platser o.s.v.
Priser Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst tre deltävlingar. T-shirt till samtliga i alla klasser, som har genomfört minst 4 deltävlingar.
Alla priser delas ut vid finalen. För att få pris skall man närvara vid finalen.
Startavgift 300:- Ungdomsklasser 200:-
Utrustning
Enligt enduroreglementet
Drivmedel Tillhandahålls ej
Fordon Behöver ej vara registrerat
Ljudmätning och besiktning kommer att utföras
Service På av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas vid all service. Varje servicefordon skall medföra brandsläckare på minst 6 kg.
Internet
http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308
skalle1951@gmail.com

 

Internet http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308

Totalresutat efter senaste tävlingenCopyright © 2016 hillman.dk