Gävle-Dala Enduro Cup

 

Fagersta Norbergs EK ställer in sin deltävling i Fragg som skulle ha körts på söndag 1/3

Det milda vädret ställer till det även för FNE så deras deltävling kommer inte att köras.

För att komma till Svemo TA och anmäla er klicka på datumet för aktuell tävling.
 (De tävlingar som har blå text här nedan är öppna för anmälan.)

 Tävlingsdagar: Vintercupen 2020
Arrangör                 Datum             Tilläggsregler               Resultat
Skutskärs MS          20200112                Skutskärs MS                  Skutskärs MS
Bollnäs MK             20200119                 Bollnäs MK                     Bollnäs
Ludvika MS            20200216          
       Ludvika MS                    Ludvika MS
SMK Dala               20200223                
Inställd                           Inställd
Fagersta-Norberg   20200301                 Inställd                           Inställd
SMK Hofors            20200307                SMK Hofors

FMCK Falun           20200314                FMCK Falun

Nummerserier är som följer: UE1=1-49, UE0=50-99, Senior/Elit=100-199, Junior=200-299, Bredd=300-499, Motion -50=500-599, Motion+50 600-699 Dam=800-899.
Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler
er.
Motion-50 t.o.m det år man fyller 49
Motion 50+ f.o.m det år man fyller 50

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Inbjudan och tilläggsregler för
 Gävle-Dala Vinter Enduro Cup 2020

Gemensamma regler för Gävle-Dala Vintercup 2020

Tävlingsform Nationell tävling Enduro Typ 1 mixad. Endurolicens är ett krav. Inget körkort krävs.
Cup samordnare K-G ”Skalle” Kvarnström
Tävlingarna körs utan supervisor
Tävlingsledare, Säkerhetschef samt Miljöansvarig anges på respektives klubbs tilläggsregler.
Transponder Tävlingarna kommer att köras med AMB transponder, som var och en får tillhandahålla själv. Transpondern är personlig och kan bara användas av en förare varje tävlingsdag.
Klasser: Senior/Elit
,
(Förare med licensklass: Senior, Elit) Junior, Bredd, Ungdom E0, Ungdom E1,, Motion-50, Motion 50+ och Dam.
Tävlingsträcka
Senior/Elit ca 1tim 45 min, Junior ca 1tim 45 min, Bredd ca 1tim 30 min, Motion och Dam och Ungdom ca 1 tim
Tävlingen kommer att köras med en sträcka i taget med tillfälle till service mellan sträckorna, det kommer att finnas en maxtid i alla klasser.
Maxtid: Senior/Elit och Junior 1tim 45 min, Bredd 1tim 30min, Motion och Dam 1 tim 15 min, Ungdom 1 tim. (detta är alltså tiden man har på sig att komma till start på sista sträckan)

Respittiden
för respektive deltävling meddelas i samband med förarmötet vid varje deltävling.

Det kommer att bestämmas antal sträckor på tävlingsdagen.
Kompletterande regler PM och vägbeskrivning kommer inför varje tävling att läggas på hemsidan.

Starttid Ungdomsklasser kl. 9:30. Motion och Dam kl. 10:45. Senior/Elit och Junior och Bredd ca 12:15.
Förarsammanträde 15 minuter före respektive start.
Startordning 1 ungefär var femte sekund vid första start.
Anmälan Anmälan och betalning sker på Svemo TA inför varje deltävling, senast 19:00 kvällen före tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
På grund av tidsbrist godtages inga efteranmälningar på tävlingsdagen. Anmälan senast 19:00 kvällen före tävlingarna.
Deltävlingar 7 st.
Köldgräns
Se SR 4.13
Tävlingens eventuella avlysande:
Meddelas senast kl. 18:00 kvällen före tävlingen på http://www.vintercupen.com.  Om det finns för risk avlysning beroende på för stark kyla tävlingsdagen meddelas detta senast kl. 18:00 kvällen innan tävling. Slutligt besked lämnas kl. 08:00 på tävlingsdagen”.
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat Vid 7 deltävlingar räknas dom 6 bästa resultaten. Vid 6 deltävlingar eller färre räknas de 5 bästa. Enl. SR 7:2 om det ej går att skilja 7:2 gäller SR 7:3
Resultat Minst 1 sträcka skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet
http://www.vintercupen.com/
Priser Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst tre deltävlingar. T-shirt till samtliga i alla klasser, som har genomfört minst 4 deltävlingar.
Alla priser delas ut vid finalen. För att få pris skall man närvara vid finalen.
Startavgift 300:- Ungdomsklasser 200:-

Utrustning Enligt enduroreglementet
Drivmedel Tillhandahålls ej
Fordon Behöver ej vara registrerat
Ljudmätning och besiktning kommer att utföras
Service På av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas vid all service.Varje servicefordon skall medföra brandsläckare på minst 6 kg.
Internet
http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308

 

Internet http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308

Totalresutat efter senaste tävlingenCopyright © 2016 hillman.dk