Gävle-Dala Enduro Cup

 

SMK Dalas tävling i Skog är färdigkörd och resultat finns till höger, sammanställningen är också sammanställd.
Nästa tävling kommer att köras i Ersbo/Gävle söndag 26/2 arrangör är SMK Gävle.


Anmälan är öppen, om ni önskar ett specielt startnummer kan ni skriva det i "meddelande" se bara till att det är i rätt klass och att det är ledigt. Men ni som har Autofyll på era enheter se till att allt kommer på rätt ställe innan ni skickar.
Nummerserier är som följer: UE1=1-49, UE0=50-99, Elit=100-199, Junior=200-299, Lång Motion=300-499, Kort Motion=500-699.
Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler er.

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Tävlingsdagar Vintern 2017
Söndag 15 januari Skutskärs MS
Söndag 22 januari Ludvika MS
Lördag 28 januari SMK Hedemora
Söndag 5 februari Folkare MK
Lördag 18 februari SMK Dala
Söndag 26 februari SMK Gävle
Lördag 4 mars Bollnäs MK
Lördag 11 mars FMCK Falun
Gemensamma regler för Gävle-Dala Vintercup

Tävlingsform Enduro Typ 1. Endurolicens är ett krav. Inget körkort krävs.
Transponder Tävlingarna kommer att köras med AMB transponder, som var och en får tillhandahålla själv. Transpondern är personlig och kan bara användas av en förare varje tävlingsdag, skall man under seriens gång byta transponder måste det nya transpondernumret mailas till skalle1951@gmail.com senast Kl 19:00 kvällen före tävlingen.
Cup samordnare
K-G ”Skalle” Kvarnström
Supervisor Utses av SVEMO
Klasser
Elit,
(Förare med licensklass: Senior, Elit) Junior, Ungdom E0, Ungdom E1, Motion Lång och Motion Kort . (i motionsklasserna får endast förare med seniorlicens deltaga)
Tävlingsträcka
Elit ca 2 tim, Junior ca 2 tim, Motion Lång ca 1tim 30 min, Motion Kort och Ungdom ca 1 tim
Tävlingen kommer att köras med en sträcka i taget med tillfälle till service mellan sträckorna, det kommer att finnas en maxtid i alla klasser.
Maxtid: Elit/Junior 1tim 45 min, Motion 1 tim 15 min, Ungdom 1 tim. (detta är alltså tiden man har på sig att komma till start på sista sträckan)
Respittiden
för respektive deltävling meddelas i samband med förarmötet vid varje deltävling.
Det kommer att bestämmas antal sträckor på tävlingsdagen.
Kompletterande regler PM och vägbeskrivning kommer inför varje tävling att läggas på hemsidan.

Starttid Ungdomsklasser kl. 9:30. Motion kl. 10:45. Elit och Junior ca 12:15.
Förarsammanträde 15 minuter före respektive start.
Startordning 1 ungefär var femte sekund vid första start.
Anmälan Erhållande av startnummer på Internet http://www.vintercupen.com/
På grund av tidsbrist godtages inga efteranmälningar på tävlingsdagen. Anmälan senast 19:00
kvällen före din första tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Deltävlingar 8 st.
Köldgräns
Se SR 4.13

Tävlingens eventuella avlysande:
Meddelas före första start på
http://www.vintercupen.com/
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat Vid 8 eller 7 deltävlingar räknas dom 6 bästa resultaten.
Vid 6 deltävlingar eller färre räknas de 5 bästa. Enl. SR 7:2 om det ej går att skilja 7:2 gäller SR 7:3
Resultat Minst 1 sträcka skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet http://www.vintercupen.com/
Priser Maskinunderhåll i de 4 tävlingsklasserna. Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst tre deltävlingar. T-skirt till samtliga i alla klasser, som har genomfört minst 4 deltävlingar.
Alla priser delas ut vid finalen.
För att få pris skall man närvara vid finalen.
Startavgift 300:- Ungdomsklasser 200:- Skall betalas senast 15 minuter före start.
Startavgift betalas kontant på plats eller med Swish (aktuellt swish nummer kommer att medelas på hemsidan inför varje deltävling.)

Utrustning Enligt enduroreglementet
Drivmedel Tillhandahålls ej
Fordon Behöver ej vara registrerat
Ljudmätning kommer att utföras
Service På av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas vid all service.Varje servicefordon skall medföra brandsläckare på minst 6 kg.
Ansvar SVEMO och Arrangerande klubb fråntager sig allt ansvar. Allt tävlande sker på egen risk
Internet http://www.vintercupen.com/
Upplysningar Skalle Kvarnström 070-5372308