Gävle-Dala Enduro Cup

 

Planeringen inför Sommar Cupen är på gång, vi kommer att försöka få alla tävlingarna på torsdags kvällar utom finalen som vi brukar ha på en lördag i månads skiftet juli -augusti.
Klubbar som har anmält sitt intresse:
11 maj Folkare MK, 18 maj SMK Hofors, 1 juni Ludvika MS,
8 juni Skutskärs MS, 15 juni SMK Gävle, 29 juni Bollnäs MK,
22 juli SMK Dala.
Så ni klubbar som är intresserade att vara med kan leta på ett lämpligt datum och höra av er till mig. Vi skall försöka få minst 8 deltävlingar.

Anmälan till Sommar cupen är öppen, ni som vill ha ett önskat nummer gå in och anmäler snarast, men tänk på att det skall vara i rätt klass. Nummerserier är : U E1 1-49, U E0 50-99,
Elit 100-199, Junior 200-299, Lång Motion 300-499,
Kort Motion 500-699. Läs nedanstående tilläggsregler för Gävle Dala Sommar Enduro Cup innan ni anmäler er.

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Tävlingsdagar Sommaren 2017
Torsdag 11 maj Folkare MK
Torsdag 18 maj SMK Hofors
Torsdag 1 juni Ludvika MS
Torsdag 8 juni Skutskärs MS
Torsdag 15 juni SMK Gävle
Torsdag 29 juni Bollnäs MK
Lördag 22 juli SMK Dala

Inbjudan och tilläggsregler för
 Gävle-Dala Sommar Enduro Cup 2017

Tävlingsform Nationell tävling Enduro Typ 2 .  Endurolicens är ett krav.
Tävlingarna kommer att köras som varvlopp utan uppehåll mellan varven. Vi skall köra med AMB/Mylaps transpondrar, som varje förare får hålla med själva.
Cup samordnare K-G ”Skalle”Kvarnström
Supervisor utses av Svemo
Tävlingsledare, Säkerhetschef samt Miljöansvarig anges på respektives klubbs tilläggsregler.
Klasser Elit (Förare med licensklass Elit eller Senior), Junior, Ungdom E0, Ungdom E1, Motion Lång, Motion Kort (i motions klasserna får endast förare med senior licens köra).
Tävlingsträcka Elit och Junior ca 1,5 tim, Motion Lång  ca 1tim 15 min, Motion Kort, och Ungdom ca 45 minuter. Antal varv kommer att meddelas på förarsammanträdet. Alla kommer att flaggas av när förste Elit eller Junior förare går i mål. Respittid 30 min I ungdom flaggas alla av när förste förare går i mål. Maxtid 60 min.
Tävlingarna kommer att köras på vardagskvällar utom finalen som körs en lördag.
Starttid Ungdomsklasser kl. 18.30. Övriga kl. 19.30.
 I finalen startar Ungdom 09:30 Motion 10:45 Elit och Junior 12:15
Förarsammanträde kommer att hållas 15 min. före respektive start.
Startordning 1 ~ var femte sekund .
Anmälan Erhållande av startnummer på Internet  www.vintercupen.com  På grund av tids brist godtages inga efteranmälningar på tävlingsdagen Anmälan senast 19:00 kvällen före din  första tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Deltävlingar 8 st.
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat Vid 8 eller 7 deltävlingar räknas dom 6 bästa resultaten. Vid 6 deltävlingar eller färre räknas alla tävlingarna.
Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar osv.
Skulle förarna inte heller enligt detta kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från näst sista tävlingen osv.
Resultat Minst 1 varv skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet www.vintercupen.com
Priser Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst två deltävlingar. Alla priser delas ut vid finalen.
Startavgift: E (S), J, M. 300:-   U 200:-   Skall betalas senast 15 minuter före start. Kontant eller Swish (aktuellt swish nummer kommer att meddelas inför varje tävling)
Utrustning  Enligt enduroreglementet
Drivmedel Tillhandahålls ej
Fordon  Behöver ej vara registrerat
Service Av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas
Ljudmätning kommer att utföras.
Ansvar SVEMO och Arrangerande klubb fråntager sig allt ansvar. Allt tävlande sker på egen risk
Upplysningar  Skalle Kvarnström 070-5372308
Avlysning: Om tävlingen blir inställd så meddelas det på hemsidan så snart som möjligt.
Internet  www.vintercupen.com
Email skalle1951@gmail.comResultat Vintercupen
Skutskärs MS
Ludvika MS
SMK Hedemora
Folkare MK

SMK Dala
SMK Gävle
Bollnäs MK
FMCK Falun
Totalersutat efter senaste tävlinge
n

Tilläggsregler
Skutskärs MS
Ludvika MS
SMK Hedemora
Folkare MK
SMK Dala
SMK Gävle
Bollnäs MK
FMCK Falun


Copyright © 2016 hillman.dk