Gävle-Dala Enduro Cup

 

 


Så har vi till slut lyckas köra färdigt Sommarcupen 2018.
Resultaten hittar ni här nedan, och slutresultatet i Cupen finns till höger.
Nu siktar vi mot Vintercupen, det kommer att bli lite nyheter där som vi kommer att redogöra för senare.

Tävlingsdagar: Sommarcupen 2018
Arrangör               Datum             Tilläggsregler        Resultat

Skutskärs MS            17 maj         TR-Skutskär          Skutskärs MS
SMK Hofors              7 Juni           TR-Hofors             SMK Hofors
SMK Gävle               14 juni          TR-Gävle               SMK Gävle
Bollnäs MK              28 juni          TR-Bollnäs            Bollnäs MK
Folkare MK             12 juli            TR-Folkare           Folkare MK
SMK Dala                19 juli            TR-Dala                SMK Dala
SMK Hedemora       13 0ktober     TR-Hedemora       SMK Hedemora

Nummerserier är som följer: UE1=1-49, UE0=50-99, Senior/Elit=100-199, Junior=200-299, Lång Motion=300-499, Kort Motion=500-699 Tjej=700-899.
Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler er.

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Inbjudan och tilläggsregler för
 Gävle-Dala Sommar Enduro Cup 2018

Tävlingsform Nationell tävling Enduro Typ 2 .  Endurolicens är ett krav.
Tävlingarna kommer att köras som varvlopp utan uppehåll mellan varven. Vi skall köra med AMB/Mylaps transpondrar, som varje förare får hålla med själva.
Cup samordnare K-G ”Skalle”Kvarnström
Supervisor utses av Svemo
Tävlingsledare, Säkerhetschef samt Miljöansvarig anges på respektives klubbs tilläggsregler.
Klasser Elit/Senior (Förare med licensklass Elit eller Senior), Junior, Ungdom E0, Ungdom E1, Tjej, Motion Lång, Motion Kort (i motions klasserna får endast förare med senior licens köra).
Tävlingsträcka Elit och Junior ca 1,5 tim, Motion Lång och Tjej ca 1tim 15 min, Motion Kort, och Ungdom ca 45 minuter. Antal varv kommer att meddelas på förarsammanträdet. Alla kommer att flaggas av när förste Elit eller Junior förare går i mål. Respittid 30 min 
I ungdom flaggas alla av när förste förare går i mål. Maxtid 60 min.
Tävlingarna kommer att köras på vardagskvällar utom finalen som körs en lördag.
Starttid Ungdomsklasser kl. 18.30. Övriga kl. 19.30.
 I finalen startar Ungdom 10:30 övriga klasser 12:00
Förarsammanträde kommer att hållas 15 min. före respektive start.
Startordning 1 ~ var femte sekund .
Anmälan Erhållande av startnummer på Internet  www.vintercupen.com  På grund av tids brist godtages inga efteranmälningar på tävlingsdagen Anmälan senast 19:00 kvällen före din  första tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Deltävlingar 7 st
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat :Alla deltävlingar räknas i slutresultatet.
Om två eller fler förare vid resultatsammanräkningen uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar osv.
Skulle förarna inte heller enligt detta kunna särskiljas placeras den förare främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från näst sista tävlingen osv.
Resultat Minst 1 varv skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet www.vintercupen.com
Priser Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst två deltävlingar. Alla priser delas ut vid finalen.
Startavgift: E/S, J, T, M. 300:-   Ungdomsklasser 200:-   Skall betalas senast 15 minuter före start. Kontant eller Swish (aktuellt swish nummer kommer att meddelas inför varje tävling)
Utrustning  Enligt enduroreglementet
Fordon  Behöver ej vara registrerat
Service Av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas
Ljudmätning kommer att utföras.
Upplysningar  Skalle Kvarnström 070-5372308
Avlysning: Om tävlingen blir inställd så meddelas det på hemsidan så snart som möjligt.
Internet  www.vintercupen.com
Email skalle1951@gmail.com

Internet http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308
Totalresutat efter senaste tävlingen

Möte om endurosportens framtid i Nedre Norra Distriktet 15/4.
Där kom vi fram till att vi skall räkna alla deltävlingarna för slut resultaten i Sommarcupen 2018.
Övriga förslag och synpunkter kommer att läggas ut på Nedre Norra Distriktes hemsida.


Copyright © 2016 hillman.dk