Gävle-Dala Enduro Cup

 

SMK Dalas tävling 24/2 körs på Jämmerdalen  i samarbete med FMCK Falun.
Tävlingen körs alltså vid Faluns crossbana.


Bollnäs MK flyttar sin tävling till 10/3-18.
FMCK Falun flyttar sin tävling till 17/3-18.

Vi ska efter önskemål om en Tjej klass att köra detta i vinter ihop med Senior/Elit och Junior, Tjejerna kommer att få samma maxtid som Senior/Elit men kortare körtid (=Färre sträckor) och en egen startnummer serie 700-899.

Anmälan är öppen, om ni önskar ett specielt startnummer kan ni skriva det i "meddelande" se bara till att det är i rätt klass och att det är ledigt. Men ni som har Autofyll på era enheter se till att allt kommer på rätt ställe innan ni skickar.
Nummerserier är som följer: UE1=1-49, UE0=50-99, Senior/Elit=100-199, Junior=200-299, Lång Motion=300-499, Kort Motion=500-699
Tjej=700-899.
Regler för cupen finns här nedan, läs dom innan ni anmäler er.

Träningsläger för Juniorer och Ungdomsförare i Nedre Norra,
klicka på länken nedan.

http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Distrikt/NedreNorra/Grenar/Enduro/Enduro2017/

För att läsa Resultat och Anmälda behövs  som hämtas här

Tävlingsdagar Vintern 2018
Arrangör               Datum             Tilläggsregler                  Resultat
SMK Hofors            17/12-17               Hofors                          Hofors
Skutskär MS             14/1-18              Skutskär                        Skutskär
Ludvika MS               21/1-18              Ludvika                         Ludvika
SMK Hedemora         27/1-18              Hedemora                     Hedemora
AMF Årsunda             17/2-18             Årsunda                        Årsunda
SMK Dala-Falun          24/2-18             SMK Dala
SMK Gävle                  4/3-18             SMK Gävle
Bollnäs MK                10/3-18             Bollnäs
FMCK Falun               17/3-18             Fmck Falun

Inbjudan och tilläggsregler för
 Gävle-Dala Vinter Enduro Cup 2018

Tävlingsform Nationell tävling Enduro Typ 1. Endurolicens är ett krav. Inget körkort krävs.
Cup samordnare K-G ”Skalle” Kvarnström
Supervisor Utses av SVEMO
Tävlingsledare, Säkerhetschef samt Miljöansvarig anges på respektives klubbs tilläggsregler.
Transponder Tävlingarna kommer att köras med AMB transponder, som var och en får tillhandahålla själv. Transpondern är personlig och kan bara användas av en förare varje tävlingsdag, skall man under seriens gång byta transponder måste det nya transpondernumret mailas till
skalle1951@gmail.com senast Kl 19:00 kvällen före tävlingen.
Klasser
Senior/Elit,
(Förare med licensklass: Senior, Elit) Junior, Tjej, Ungdom E0, Ungdom E1, Motion Lång och Motion Kort. (i motionsklasserna får endast förare med seniorlicens deltaga)
Tävlingsträcka
Senior/Elit ca 2 tim, Junior ca 2 tim, Motion Lång + Tjej ca 1tim 30 min, Motion Kort och Ungdom ca 1 tim
Tävlingen kommer att köras med en sträcka i taget med tillfälle till service mellan sträckorna, det kommer att finnas en maxtid i alla klasser.
Maxtid: Senior/Elit/Junior+Tjej 1tim 45 min, Motion 1 tim 15 min, Ungdom 1 tim. (detta är alltså tiden man har på sig att komma till start på sista sträckan)

Respittiden
för respektive deltävling meddelas i samband med förarmötet vid varje deltävling.

Det kommer att bestämmas antal sträckor på tävlingsdagen.
Kompletterande regler PM och vägbeskrivning kommer inför varje tävling att läggas på hemsidan.

Starttid Ungdomsklasser kl. 9:30. Motion kl. 10:45. Senior/Elit, Junior och Tjej ca 12:15.
Förarsammanträde 15 minuter före respektive start.
Startordning 1 ungefär var femte sekund vid första start.
Anmälan Erhållande av startnummer på Internet
http://www.vintercupen.com/
På grund av tidsbrist godtages inga efteranmälningar på tävlingsdagen. Anmälan senast 19:00 kvällen före din första tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Deltävlingar  9 st. OBS
Köldgräns
Se SR 4.13
Tävlingens eventuella avlysande:
Meddelas senast kl. 18:00 kvällen före tävlingen på http://www.vintercupen.com.  Om det finns för risk avlysning beroende på för stark kyla tävlingsdagen meddelas detta senast kl. 18:00 kvällen innan tävling. Slutligt besked lämnas kl. 08:00 på tävlingsdagen”.
Poängberäkning 60,56,53,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner till 0 poäng
Slutresultat Vid 9-7 deltävlingar räknas dom 6 bästa resultaten. Vid 6 deltävlingar eller färre räknas de 5 bästa. Enl. SR 7:2 om det ej går att skilja 7:2 gäller SR 7:3
Resultat Minst 1 sträcka skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter varje tävlingsdag på Internet
http://www.vintercupen.com/
Priser Maskinunderhåll i de 4 tävlingsklasserna. Pokaler till dom främsta i alla klasser. Pokaler till samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst tre deltävlingar. T-shirt till samtliga i alla klasser, som har genomfört minst 4 deltävlingar.
Alla priser delas ut vid finalen. För att få pris skall man närvara vid finalen.
Startavgift 300:- Ungdomsklasser 200:- Skall betalas senast 15 minuter före start.
Startavgift betalas kontant på plats eller med Swish (aktuellt swish nummer kommer att medelas på hemsidan inför varje deltävling.)

Utrustning Enligt enduroreglementet
Drivmedel Tillhandahålls ej
Fordon Behöver ej vara registrerat
Ljudmätning kommer att utföras
Service På av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas vid all service.Varje servicefordon skall medföra brandsläckare på minst 6 kg.
Ansvar SVEMO och Arrangerande klubb fråntager sig allt ansvar. Allt tävlande sker på egen risk
Internet
http://www.vintercupen.com/
Upplysningar
Skalle Kvarnström 070-5372308


Upplysningar  Skalle Kvarnström 070-5372308
Avlysning: Om tävlingen blir inställd så meddelas det på hemsidan så snart som möjligt.
Internet  www.vintercupen.com
Email skalle1951@gmail.com